Az Általános szerződési feltételek (Ászf) tartalmazzák Roskó István Egyéni Vállalkozó (székhely: 1213 Budapest, Kondor utca 16., adószám: 62749910-1-43), mint fotosklub.hu (szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azaz nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Roskó István Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 1213 Budapest, Kondor utca 16.
Telephelye, postai levelezési címe: 1032 Budapest, Selyem utca 4. fszt. 10.
Elektronikus levelezési cím: hello@fotosklub.hu
Adószáma: 62749910-1-43
Telefonszám: +3670-332-9696
Tárhelyszolgáltató: hostit.hu

1.1. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (,,Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF hatálya

kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és jogügyletre, amely a Webáruházon keresztül történik. Jelen Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza. A szolgáltató jogosult az Általános szerződési feltételeket részben vagy egészben módosítani, azonban a honlap látogatóit vagy felhasználóit erről köteles tájékoztatni.

1.3. A szerzői jogról

szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, szerkesztését, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

1.4. Rendelkezésre állás

A Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási ideje éves szinten 99% beleértve az előre bejelentett karbantartások és szerver fejlesztések okán történő szolgáltatás szüneteltetési időintervallumokat is. Nem számít szolgáltatás szüneteltetésnek a szolgáltatás egyes részfunkcióinak nem megfelelő működése. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a rajta kívül álló meghibásodások vagy az Internet hálózat felépítéséből adódó, illetve rossz indulatú támadások, jelszólopások, könnyen kitalálható jelszavak feltörése, szerver erőforrás túlterhelések, betörési kísérletek okán előálló szolgáltatás lassulásokért vagy kiesésekért.

1.5. Adatvédelmi nyilatkozat

A fotosklub.hu webáruházban történő megrendelés esetén Ön önkéntesen hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az adatvédelmi nyilatkozat elérhető minden felhasználó számára.

1.6. Termékek, szolgáltatások

A megjelenített termékek kizárólag online vagy e-mailben rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A terrmékek ára tartalmazza a csomagolási költségeket és a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A házhozszállítás díja a Szállítási feltételek menüpontban érhető el.

1.7. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, díszítő elemeket tartalmaznak. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Átmeneti készlethiány esetén a terméket azonos minőségű termékkel helyettesítjük, melyről a megrendelővel minden esetben egyeztetünk.

1.8. Akciós ár

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Hibás ár. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

1.9. Rendelés menete

Felhasználó  regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket/termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

1.10. Adatbeviteli hibák

Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválaszthatja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát és a „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” gombra/ikonra kattint a Felhasználó.

1.11. Fizetési és szállítási lehetőségek

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők lehetnek:

Fizetési módok:

  • Fizetés utánvéttel: Amennyiben a megrendelt termék darabszáma nem haladja meg a 2 db-ot, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.
  • Fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség
  • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét átutalással is rendezheti, melyet a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 2 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Szolgáltató megkezdi a csomagok összekészítését. Egyéb fizetési és szállítási információt a Szállítási és fizetési feltételek menüpont alatt talál.

1.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

1.13. A megrendelés feldolgozása és teljesítése

Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

1.14. Általános teljesítési határidő

Mennyiségtől függően visszaigazolástól számított 5-7 munkanapon belül.

1.15. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,

mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, és más termékkel nem helyettesíthető, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

1.16. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, azonban az átvett árut épségben és hiánytalanul köteles visszaszolgáltatni. Az áru nem rendeltetésszerű használatából, értékcsökkenéséből eredő kár megtérítését a szolgáltató kérheti. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Elállás esetén a Felhasználónak az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül a teljes összeget visszatérítjük, mely összegből a felmerült tranzakciós költségeket levonjuk. Az elállás jogát a hello@fotosklub.hu e-mail címen kérjük jelezni, mely a szerződés felbontását jelenti.

1.17. Garancia

A fotosklub.hu garanciát vállal, hogy az általa kiszállított termék, termékek minősége megfelelő és hiánytalan.

1.18. Panaszkezelés

Webáruházunk célja, hogy minden megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli, írásbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. A szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;